Kvaliteet

Meie kvaliteedijuhtimissüsteem, mis hõlmab kõiki etappe toote kavandamisest kuni viimaste testideni, on alates 1998 aastast vastavuses ISO 9001 standardiga ning käesoleval hetkel sertifitseeritud INSPECTA ja IQNeti poolt.

Alates 2002. aastast omab ENKO AS ka ISO 17025 nõuetele vastavat akrediteeritud katse- ja kalibreerimislaborit, mis võimaldab meil läbi viia kõrgetasemelist kvaliteedikontrolli igas tootearenduse ja tootmise etapis ning positsioneerida oma teenuseid ning tooteid kõrgel kvaliteeditasemel.