Katse- ja kalibreerimislabor

Laboratoorium on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt vastavalt ISO 17025 nõuetele ja tema registreerimisnumber on K017.
Oma labor võimaldab meil läbi viia kõrgetasemelist kvaliteedikontrolli igas tootearenduse ja tootmise etapis.

testing-and-calibration-laboratoryLaboratooriumi tegevusvaldkonnad:

  • nihikute kalibreerimine, mõõteulatus: (0,5÷500) mm
  • kruvikute kalibreerimine, mõõteulatus: ( 0÷25 ) mm
  • kinnitustarvikute tugevuskatsetused, mõõteulatus: (0,1÷100) kN
  • kellindikaatorite kalibreerimine, mõõteulatus: (0÷50) mm
  • kummi ja plastiku kõvaduse määramine (IRHD, Shore A)

LISA Enko AS Katse-ja Kalibreerimislabori akrediteerimis-tunnistusele K017 SIIN